top of page
smeller, nosework spesialsøk

Smeller
Videregående

I hundesporten Smeller skal hunden skille ut en gitt lukt og kunne identifisere / markere denne i ulike miljø - på bane, i kasser, i rom, på fliser m.m.

 

Vi har kjøpt en "treningsplattform" hvor det etableres en lek med hunden - i forhold til å finne riktig lukt - kalles «preparat». Denne leken utvikler seg i løpet av svært kort tid til at hunden markerer rett lukt hver eneste gang - selv om man legger inn forstyrrelser (lukter som hunden IKKE skal markere på).

 

Vi har også kasser, baner, beholdere og diverse utstyr som brukes både til innlæring og på konkurranser.

På Smeller videregående jobber vi med klasse 1 øvelsene, utholdenhet og konkurranselike situasjoner, hvor vi lærer utholdenhet, hvor hunden må jobbe lenger før den får belønning.  I tillegg starter vi innlæring på noen av klasse to øvelsene. 

Utrolig morsom aktivisering for hund og eier. Vær med å videreutvikle hundens luktesans. 

 

For nybegynnerkurs, trykk her: 

bottom of page