bix-9-2.jpg

Passeringspåfyll

Kurset for deg som har gått passeringskurset vårt tidligere, men ønsker mer trening. 

Vi møtes ca en gang pr måned på forskjellige steder og trener med ulike forstyrrelser.

Praksis kl. 19.45-21.15

  • Onsdag 19. august 

  • Søndag 13. september kl 15-17

  • Tirsdag 13. oktober

  • Mandag 16. november

  • Onsdag 16. desember kl 18.00-20.00

 

Pris 2100,-

Parkeringsavgift kommer i tillegg. 

 

Ledige plasser